Snoeien

Attentie: Snoei geeft vooral groei en geen bloei!

Bij het snoeien van hortensia's dient u steeds te bedenken dat de knoppen voor de bloemen van het volgende jaar vlak onder de bloemschermen van dit jaar zitten. Dit betekent dat u door takken in te korten of geheel weg te snoeien, een aantal bloemen voor het volgende seizoen wegknipt.

Wanneer de hortensia in de tuin goed wordt verzorgd, zal de plant steeds omvangrijker worden, omdat het aantal takken waarop zich bloemen kunnen vormen toeneemt. U dient bij de plaatskeuze er rekening mee te houden dat een hoogte en breedte van ongeveer een meter of meer bereikt kan worden. Wordt de hortensia te groot van omvang of vindt u dat de takken te dicht opeen staan, dan kunt u altijd enige takken tot de grond afknippen (uitdunnen). Zogenaamde ’wortelsnoei’ verdient hierbij tevens aanbeveling, dit wil zeggen dat de totale plant met de kluit uitgestoken wordt, waardoor de wortels ingekort worden.

Wanneer alleen de groei geremd dient te worden, dan kan worden volstaan met het rondom de plant afsteken van de wortels. Naarmate dit dichter bij de plant gedaan wordt, zal de groei meer geremd worden. Wanneer de omvang verminderd dient te worden, zonder dat u één of meerdere jaren alle bloemen mist, knip dan een deel van de takken terug en een ander deel bijvoorbeeld het daarop volgende jaar. Wegsnoeien van takken zonder wortelsnoei toe te passen kan er toe leiden dat (te) snel groeiende (te) lange takken ontstaan, waardoor de plant niet meer ’in toom’ te houden is, een ongewenste vorm gaat krijgen en, in tegenstelling tot wat de bedoeling is, ze juist groter wordt en minder of geen bloemen geeft.
Het is niet zinvol de hele plant tot aan de grond af te snoeien: de meeste rassen zullen dan een jaar helemaal niet bloeien en aan het einde van de zomer is de struik weer net zo groot als voorheen, soms zelfs nog langer. Snoeien doet groeien...

Het 'bovengrondse' snoeien kan bij een hortensia van september tot en met april gedaan worden. Voor wortelsnoei zijn de maanden maart en april de beste periode, over het 'waarom' leest u onderaan in het hoofdstuk "Uitplanten" het stukje over "Verplanten".

Twee groepen hortensia's, te weten de Hydrangea arborescens (waaronder de bekende 'Annabelle') en de Hydrangea paniculata (schapekop-hortensia) mogen wel gesnoeid worden, doch het is zeker niet noodzakelijk. De snoeiwijzen zijn te vinden bij beide soortbeschrijvingen.


Oude bloemen verwijderen

Voor de plant maakt het niet uit of de oude uitgebloeide bloemen al in september of pas in mei worden afgeknipt. Ze zorgen nauwelijks voor bescherming tegen vorst. De volgende punten kunnen echter van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing "wanneer de oude bloemen te verwijderen":

Bloem met rijpDe verdorde bloemschermen kunnen wel degelijk nog de nodige sierwaarde hebben tijdens de winter, zeker wanneer er rijp of een laagje sneeuw op de bloemen ligt.
Voorbeeld snoeiVanaf februari/maart, wanneer de struik langzaam haar nieuwe knoppen laat uitlopen, is het veel gemakkelijker te bepalen tot hoe ver de stengels kunnen worden afgeknipt. Dat moet namelijk gebeuren tot een klein stukje boven de bovenste nieuwe knoppen, omdat deze bovenste knoppen de meeste bloeikansen hebben.
De oude bloemschermen kunnen goed voor steun zorgen indien de plant eind april/begin mei tegen een late nachtvorst beschermd wordt met doeken, dekens of noppenfolie (bubbeltjesplastic), zodat de tere jonge scheuten niet krom gaan of afbreken.


Vóór het verwijderen van de oude bloemen
Vóór het verwijderen van de oude bloemen
Ná het verwijderen van de oude bloemen
Ná het verwijderen van de oude bloemen


Klik hier voor foto's en uitgebreide beschrijvingen van de nieuwste aparte hortensia's.


Ziet u op deze pagina géén index, klik dan hier

Created by Koos and Wilko Hofstede Copyright © 1999-2008. All rights reserved.
Voor het laatst veranderd: 3 maart 2008